alive

Başkalarını anlamaya çalıştıkça ruhu kalabalıklaştı, kalabalıklaştıkça yalnızlaştı, tüm parçaların arasından kendine ait olanı bulmak imkansızlaştı.
Anlamaya çalışmamak daha iyiydi biliyordu. Anlamsızlık daha iyi.
Tüm analama çabalarıyla varılan sonuçlar yine kendi anlamlarıydı nasılsa…
Kendine sıra gelip de bir anlayabilseydi keşke, o keşmekeş yalnızlığın içinde.
Anlam yüklediklerini gözden geçirmeyip, takmayıp, dağınık bıraksaydı da yeterdi.

Bir Cevap Yazın