Düşün!

İnsan düşünen hayvansa ve hayvanlarda herhangi bir tanrı inancı yoksa tanrı, düşünceden başka bir şey olmasa gerek… “…Elleri olsaydı öküzlerin, atların ve aslanlarınİş yapabilselerdi insanlar gibiAtların tanrısı atlara,öküzlerin öküzlere ve aslanların aslanlara benzerdi…” [Ksenophanes]